TRE med flygtninge

TRE med flygtninge i Danmark

Siden 2012 har jeg været tilknyttet et projekt for psykisk sårbare og traumatiserede flygtninge og indvandrere. I et livligt, tværfagligt miljø tilbyder vi konstruktive og rummelige rammer for projektets målgruppe. Mange af vores kursister har en relativt kaotisk baggrund og har svært ved at regulere deres indre stress- og angst-tilstande.

I timerne med mig fokuserer vi på at bruge enkle og naturlige metoder til at forstå, hvad der sker i kroppen og lære, hvordan det kan lade sig gøre at genskabe en sund og god indre balance.

Så ofte som muligt bruger jeg TRE med kursisterne, men metoden skal anvendes med meget opmærksomhed og omhu, når der er tale om svære traumetilstande. Derfor tager vi lidt ad gangen – en håndholdt indsats tilpasset hver enkelt. Når vi får skabt tryghed og ægte, personlig kontakt, bygger vi samtidig en platform for et mere roligt og stabilt liv.